Amaç

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) yılda üç sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimizin temel hedefi; bilimsel normlara  ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlayan ve sosyal bilimler alanına katkı sağlayan ve tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır. Derginin başlıca amaçları şöyledir:

  1. Sosyal Bilimlerin tüm alanlarındaki çalışmalara yer verilerek Makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim dünyasına sunmak,
  2. Yayın yaptığı alan ile ilgili nitelikli ve doğru bilgilerin sunulduğu akademik bir başvuru kaynağı olmak,
  3. Sosyal Bilimler alanlarındaki gelişim ve değişimleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ile paylaşmak,
  4. Açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamak,
  5. Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları ve indeksler ile makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranlarını yükseltmek.

Kapsam  

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan sosyal bilimler alanındaki araştırma makalesi, derleme makale ve olgu sunumu makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı sosyal bilimlerin bütün disiplinlerini içermektedir. Dergide aşağıdaki konu başlıkları ve ilgili alanlar bulunmaktadır:

Arkeoloji

Coğrafya

Tarih

Sanat Tarihi

Ekonomi

İşletme

İdari Bilimler

Bankacılık ve Sigortacılık

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

İletişim

Kültürel Çalışmalar

Turizm

Sosyoloji

Psikoloji

Felsefe

Dil Bilimi

Edebiyat

Türk Halk Bilimi

Çağdaş Türk Lehçeleri

Eğitim Bilimleri

Öğretmen Yetiştirme

Alan Eğitimi

Çevre

Balkanlar

Orta  Doğu

Kafkaslar

Türk Dünyası

Anadolu

Kıbrıs

Kuzey Afrika

Orta Asya

Sosyal Bilimler ile ilgili diğer Disiplinler

 Yayım için gönderilen çalışmaların kendi alanında teorik ve/veya metodolojik katkılar sunması beklenmektedir.